2. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Viškovo

Općinsko vijeće Općine Viškovo na 38. sjednici održanoj 3. lipnja 2020. godine donijelo je Odluku o II. izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine Viškovo (SN PGŽ br. 07/20)

Ovim II. izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine Viškovo  izvršena je cjelovita izmjena i dopuna Plana koja obuhvaća tekstualni dio i sve grafičke priloge.

Cijeli plan dostupan je u nastavku:

2. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VIŠKOVO - KNJIGA 1 I KNJIGA 2