Zatvorena javna savjetovanja - 2017. godina

Prosinac 2017.

1.Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću od 16. studenog 2017.,  objavljuje izvješće da je do isteka roka 1. prosinca 2017. godine u 10.00 sati pristigao jedan prijedlog koji se nalazi u prilogu izvješća.

 

Izvješće o savjetovanju s javnošću

 

2.Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću od 29. studenog 2017.,  objavljuje izvješće da do isteka roka 6. prosinca 2017. godine u 10.00 sati  nije pristigao niti jedan prijedlog na akte koji su bili predmetom javnog savjetovanja.

 

Izvješće o savjetovanju s javnošću.

 

3. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću od 18. prosinca 2017.,  objavljuje izvješće da do isteka roka 27. prosinca 2017. godine u 10.00 sati  nije pristigao niti jedan prijedlog na akte koji su bili predmetom javnog savjetovanja.

 

Izvješće o savjetovanju s javnošću

 

Studeni 2017.

1.Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću od 13. studenog 2017.,  objavljuje izvješće da do isteka roka 22. studenog 2017. godine u 10.00 sati nije prispjela niti jedna primjedba ni prijedlog na akte koji su bili tema javnog savjetovanja

Prijedlog Odluke o 1. izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestamaOdluka o  nerazvrstanim cestama
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u 2016. godini
 

 

Ožujak 2017.

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću od 22. veljače 2017.,  objavljuje izvješće da do isteka roka 20. ožujka 2017. godine u 10.00 sati nije prispjela niti jedna primjedba ni prijedlog na akte koji su bili tema javnog savjetovanja

   

Prijedlog I. izmjene i dopune Odluke o osnivanju radne zone Marinići K-1
Prijedlog Odluke o 1. izmjeni i dopuni Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav
  civilne zaštite na području općine Viškovo
 
Prijedlog Odluke o visini iznosa novčane nagrade za životno djelo 
Prijedlog Odluke o visini iznosa novčane nagrade za godišnju nagradu 
Prijedlog Odluke o visini iznosa novčane nagrade za nagrađivanje najboljih sportašica i sportaša
   Općine Viškovo za 2016. godinu.

Prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Viškovo 
Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave 
Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo
 

   

2. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću od 22. veljače 2017.,  objavljuje izvješće da do isteka roka 01. ožujka 2017. godine u 12.00 sati nije prispjela niti jedna primjedba ni prijedlog na akte koji su bili tema javnog savjetovanja.
 

Prijedlog Odluke o davanju pozitivnog mišljenja na Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine , Strategija razvoja UA Rijeka
Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - stanice Rijeka Općine Viškovo za 2017. godinuRadni program HGSS-a stanice Rijeka i troškovnik za 2017. godinu
Prijedlog Odluke o 1. izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim ustanovama koje provode posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju ; Odluka o sufinanciranju posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim ustanovama koje provode posebni program
 
Prijedlog Odluke o 2. izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola ; 1. izmjene i dopune Odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola ; Odluka o dodjeli beslatnih udžbenika učenicima osnovnih škola
Prijedlog Odluke o 2. izmjeni i dopuni Odluke o sufinaciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo ; 1. izmjene i dopune Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo ; Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo