Zatvorena javna savjetovanja - 2016. godina

Prosinac 2016.
 
1.
Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo  nakon provedenog javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću od 12. prosinca 2016.,  objavljuje izvješće da do isteka roka 20. prosinca 2016. godine u 10.00 sati nije prispjela niti jedna primjedba ni prijedlog na akte koji su bili tema javnog savjetovanja.
 
Prijedlog 2. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu  Obrazloženje uz Prijedlog 2. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
Prijedlog 2. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za razdoblje 2016. – 2018. godine
Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2016. godinu
Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2016. godine
Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa gradnje građevine za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu
Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama
Prijedlog Odluke o 9. izmjeni i dopuni Odluke  o komunalnom doprinosu 
Prijedlog Odluke o 10. izmjeni i dopuni Odluke  o komunalnom doprinosu 
Strateški razvojni program Općine Viškovo 2015. - 2020. godine 
 

 

 

2.
Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo  nakon provedenog javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću od 9. prosinca 2016., objavljuje izvješće da do isteka roka 20. prosinca 2016. godine u 10.00 sati nije prispjela niti jedna primjedba ni prijedlog na akte koji su bili tema javnog savjetovanja.

 
 

Listopad 2016.

1. 
Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo  nakon provedenog javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću,  objavljuje izvješće da do isteka roka 02. listopada 2016. godine nije prispjela niti jedna primjedba ni prijedlog na akte koji su bili tema javnog savjetovanja.

 

Prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu  
Obrazloženje uz Prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu  
Plan razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje 2017. -2019. godine  
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2017. godinu  
Godišnji plan sustava civilne zaštite na području Općine Viškovo za 2017. godinu  
Prijedlog Programa javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2017. godinu  
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo za 2017. godinu  
Prijedlog Programa javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2017. godinu  
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2017. godinu  
Prijedlog Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2017. godine  
Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Viškovo za 2017. godinu
 

2.
Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo  nakon provedenog javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću,  objavljuje izvješće da do isteka roka 26. listopada 2016. godine nije prispjela niti jedna primjedba ni prijedlog na akte koji su bili tema javnog savjetovanja.

 

   
Prijedlog Odluke o izboru članova Vijeća mjesnog odbora  
Prijedlog odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o posebnim oblicima pomoći

Navedena javna savjetovanja zatvorena su 26. listopada 2016. godine u 08.00 sati

 

   
   
Lipanj 2016.  

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo  nakon provedenog javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću,  objavljuje izvješće da do isteka roka 25. lipnja 2016. godine nije prispjela niti jedna primjedba ni prijedlog na akte koji su bili tema javnog savjetovanja.
 

 

- Prijedlog 1. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu ; Obrazloženje uz Prijedlog 1. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
 
- Prijedlog 1. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za razdoblje 2016. - 2018. godine
 
- Prijedlog Odluke o 1. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu
 
- Prijedlog Odluke o 8. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Navedena javna savjetovanja zatvorena su 25. lipnja 2016. godine u 08.00 sati