Zajednica sportskih udruga Općine Viškovo objavljuje Javni natječaj za predlaganje projekata/programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu

Zajednica sportskih udruga Općine Viškovo objavljuje Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba u sportu za 2022. godinu. Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja: Stara škola Saršoni, Saršoni 19) na sljedeću adresu: 

Program javnih potreba u sportu na području Općine Viškovo za 2022. godinu - ne otvarati
Zajednica sportskih udruga Općine Viškovo
Saršoni 19, 51216 Viškovo

Tekst natječaja

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa ili projekta

Obrazac proračuna

Obrazac Izjave o partnerstvu

Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac životopisa

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: zsuov@opcina-viskovo.hr