Viškovo obilježilo Svjetski dan nepušenja

Općina Viškovo je  u suradnji sa Savezom društava „NAŠA DJECA“ Hrvatske, dječjim vrtićima sa područja Viškova i Osnovnom školom „Sveti Matej“ organizirala prezentaciju zdravog načina života, a sve u cilju podizanja svijesti kod građana o štetnosti koje prouzrokuje pušenje. Prezentacija je održana u subotu, 31. svibnja 2014. godine u vremenu od 10 do 12 sati na parkiralištu Milihovo te je uz druženje djece, roditelja i posjetitelja ukazano na štetnost pušenja koje ne samo da ugrožava zdravlje ljudi uzrokujući brojne bolesti već predstavlja i veliki financijski teret za pojedinca i zdravstveni sustav.

Uspješnosti prezentacije svakako su doprinjeli i sponzori NS Agrotrade i Voćarna Ministra, ali i dječji vrtići Maza i Loptica koji su se dodatno potrudili i ponudili posetiteljima zdravi doručak koji su sami pripremili.
 

Zahvaljujemo se djeci, roditeljima, dječjim vrtićima s područja Općine Viškovo i Osnovnoj školi „Sveti Matej“, kao i svim posjetiteljima, a osobito onima koje su edukacija, iskreni dječji osmjeh i podijeljene motivacijske poruke potaknule da prekinu sa štetnom navikom pušenja.