Odluke sa 5. sjednice Općinskog vijeća 30.10.2013. godine

Odluka o prethodnoj suglasnosti na 2. izmjenu i dopunu Statuta Dječjeg vrtića Viškovo
Odluka o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Općine Viškovo za 2014. godinu
Odluka o mjestima i prigodama za isticanje zastave
Odluka o protokolu polaganja vijenaca, cvijeća i paljenju svijeća na groblju Viškovo
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u razdoblju od 1. 31. srpnja 2013. godine
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u razdoblju od 1. do 31. kolovoza 2013. godine
Odluka o izboru Odbora za gospodarstvo, razvoj poduzetništva i zaštitu potrošača
Odluka o izboru Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju
Odluka o izboru Odbora za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja
Odluka o izboru Odbora za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu
Odluka o izboru Odbora za hrvatske branitelje Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
Odluka o izboru Odbora za kulturu
Odluka o izboru Odbora za sport
Odluka o izboru Odbora za predškolski odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje
Odluka o izboru Odbora za zaštitu i unaprijeđenje prirodnog okoliša i energetske učinkovitosti
Odluka o izboru Odbora za proračun i financije
Odluka o izboru Odbora za apliciranje i praćenje projekata financiranih iz fondova Europske unije
Odluka o razrješenju i imenovanju članova Odbora za statutarno - pravna pitanja
Odluka o razrješenju i imenovanju članova Odbora za izbor i imenovanje
Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine