Odluke sa 41. sjednice Općinskog vijeća 28. ožujka 2013. godine

 
Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Viškovo
Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Viškovo
Odluka o prethodnoj suglasnosti na Statut Javne ustanove narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora
Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Odluka o dodjeli nagrade najboljim sportašicama i sportašima Općine Viškovo za 2012.-Odbojkaški klub Sveti Matej
Odluka o dodjeli nagrade najboljim sportašicama i sportašima Općine Viškovo za 2012. - Tibor Ileš
Odluka o dodjeli nagrade najboljim sportašicama i sportašima Općine Viškovo za 2012. -Lorena Jurišić
Odluka o dodjeli nagrade najboljim sportašicama i sportašima Općine Viškovo za 2012. - BK Marčelji
Odluka o visini iznosa novčane nagrade za nagrađivanje najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo za 2012.
Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012.
Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2012.
Izvješće o izvršavanju Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2012.
Izvješće o izvršavanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2012.
Odluka o raspodjeli rezultata - viška prihoda iz 2012.
1. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2013. i projekcije za 2014. i 2015.
Odluka o 2. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2013.
1. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za razdoblje 2013.-2015.
1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine viškovo u 2013.
1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Viškovo u 2013.
1. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo u 2013.
1. izmjena i dopuna Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2013.
1. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2013.
Odluka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave
Odluka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa
Odluka o izboru izvoditelja za održavanje groblja Viškovo - elektro radovi tijekom 2013.
Odluka o izboru izvoditelja za održavanje horizontalne prometne signalizacije tijekom 2013.
Odluka o izboru izvoditelja za održavanje na javnim površinama - održavanje dječjih igrala tijekom 2013.
Odluka o izboru izvoditelja za sanaciju divljih deponija tijekom 2013.
Odluka o izboru izvoditelja za održavanje vertikalne prtometne signalizacije tijekom 2013.
Odluka o izboru izvoditelja za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju tijekom 2013.