Odbor za statutarno-pravna pitanja

Predsjednica: Tamara Smokvina

Članovi:

Tajana Saršon Radaljac

Ena Štajmaher

Peter Tomić

Romana Sain Perić

 

Zapisnik 1. sjednice