Odbor za sport, kulturu i tehničku kulturu

Predsjednik: Ivan Prpić

Članovi:

Vazmoslav Tibljaš

Damir Jugo

Ivan Hodak

Marino Mladar