Voditeljica odsjeka za proračun, financije i računovodstvo

Eleonora Sokolić Brusić, univ.spec.oec.

Tel: 051/490-997
Fax: 051/257-521
e-mail: eleonora.sokolicbrusic@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova