Savjetnik za društvene djelatnosti

Elena Grgurić, dipl.oec.

Tel: 051/503-780
Fax: 051/257-521
e-mail: elena.grguric@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova