Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

Robert Simčić, dipl. oec.

Tel: 051/503-783;  051/503-770
Fax: 051/257-521
e-mail: robert.simcic@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova