UREĐENJE TRGA U VIŠKOVU - PRIVREMENA PROMETNA REGULACIJA

U tijeku su radovi na uređenju trga ispred Crkve u Viškovu. Radi izvođenja predmetnih radova, od srijede 17.06.2015. do petka 19.06.2015. godine  u vremenu od 7 – 17,30 sati biti će postavljena privremena prometna regulacija u zoni zahvata radova.

Privremenom prometnom regulacijom postojeća jednosmjerna prometnica (od županijske prometnice Ž5025 prema Crkvi) postaje slijepa ulica radi radova na istoj. Do Crkve će biti moguć kolni pristup. Nakon završetka radova na prometnici, uspostavlja se postojeća prometna regulacija. Za vrijeme izvođenja radova molimo sve korisnike i vlasnike prostora oko trga ispred Crkve za razumijevanje i poštivanje privremene prometne regulacije u cilju što kraćeg vremena izvođenja radova.

 
Zona privremene regulacije prometa