Uređenje trga ispred crkve Sv. Matej u Viškovu

Općina Viškovo započinje aktivnosti na uređenju I. faze trga ispred crkve u Viškovu.  Planirano trajanje radova uređenja trga je 45 dana.  Za vrijeme izvođenja radova, nužno je zauzeti dio javne parkirne površine kao manipulativnu površinu tijekom izvođenja radova.
Slijedom navedenoga pozivaju se korisnici parkirališnih mjesta na trgu ispred crkve da u periodu izvođenja radova koriste druge uređene parkirališne površine na kojima postoje dostatni kapaciteti.  Radovi na uređenju će biti organizirani na način da se omogući nesmetana pješačka i kolna komunikacija do svih objekata, i poslovnih i stambenih prostora i crkve uz trg.  Pripremni radovi započinju  dana 26.05.2015. godine,a uključivati će pripremne radove, organizaciju  gradilišta i ograđivanje istoga uz dogovor sa vlasnicima i korisnicima prostora.
U sklopu ove faze radova planira se izvesti radove ne  sanaciji i održavanju  sustava oborinske odvodnje, javne rasvjete, hortikulturnih elemenata trga te uređenje pješačkih i  zelenih  površina. 
Za vrijeme izvođenja radova molimo sve korisnike i vlasnike prostora oko trga ispred crkve za razumijevanje i poštivanje mjera zaštite na radu i privremene prometne signalizacije u cilju što kraćeg vremena izvođenja radova.