U Primorsko-goranskoj županiji održana konferencija za medije na temu izgradnje novih škola u Viškovu i Kastvu

Primorsko-goranska županija među prvima je dobila suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za 100 postotno financiranje nove osnovne škole s jednodijelnom sportskom dvoranom u Kastvu,  kao i 100 postotno financiranje nove škole u Marinićima i 64 posto pripadajuće  školske sportske dvorane. Razlog je što je ta dvorana projektirana iznad normativa, kao dvodijelna, pa će razliku tog višeg standarda zajednički sufinancirati PGŽ i Općina Viškovo, najavio je župan Zlatko Komadina na današnjoj konferenciji za novinare. Izgradnjom ovih novih školskih objekata sve osnovne škole kojima je Primorsko-goranska županija osnivač prijeći će na rad u jednoj smjeni. Nova područna škola u Rešetarima moći će primiti 448 učenika u 16 razrednih odjeljenja, a područna škola u Marinićima 588 učenika u 21 razrednom odjeljenju. Ovo je veliki korak, jer sada kad smo dobili suglasnost za financiranje iz programa Mehanizma oporavka i otpornosti, možemo najaviti krajem slijedeće godine i sam početak radova, rekao je župan.  

Perma riječima pročelnice Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Edite Stilin, već se krenulo u izradu projektne dokumentacije, glavnog projekta i troškovnika koji nam je potreban za prijavu i vjerujem da će tijekom slijedeće godine sigurno započeti radovi na ova dva velika projekta i tu, kako je rekao i župan, završavamo naš ciklus dvosmjenske nastave. 

Na konferenciji su sudjelovali i načelnica Općine Viškovo Sanja Udović kao i gradonačelnik Grada Kastva Matej Mostarac koji su izrazili zadovoljstvo što su stvoreni uvjeti za konačni početak realizacije tih kapitalnih projekata obrazovanja na njihovom području.

„ Viškovo je općina koja bilježi lijepe brojke što se tiče demografskog prirasta i svake godine imamo od 150 do 180 novorođene djece. To je činjenica koja nas veseli, ali isto tako i obvezuje. Naša postojeća škola Sv. Matej broji preko 900 učenika i još 200-tinajk učenika pohađa školu izvan područja općine Viškovo. Postojeća škola nema kapaciteta kako za provođenje nastavnog programa tako niti za produženi boravak, što nas je i  potaknulo da pokrenemo investiciju izgradnje nove škole Marinići koja je projektirana i urbanistički postavljena još prije nekoliko godina. Kako je postojeći projekt već bio postavljen, tako nije bilo mogućnosti veće intervencije i odlučili smo ostati na tom višem standardu školske sportske dvorane. Činjenica da ćemo dobiti maksimalno financiranje škola i javnih površina, odnosno u protuvrijednosti do 20 milijuna eura, je nešto što nas sve veseli, jer proračunska sredstava i Općine i Županije nećemo morati dirati nego ćemo iskoristiti za druge stvari, rekla je Udović. Gradonačelnik Mostarac istaknuo je da je Kastav pripremio zemljište i posložio imovinsko-pravnu situaciju. „Izradili smo u suradnji s Primorsko-goranskom županijom projektnu dokumentaciju i pokazali vrlo veliku razinu agilnosti i spremnosti jer smo u manje od tri mjeseca projekte prilagodili novim normativima cjelodnevne nastave. Još jednom smo pokazali da imamo uprave koje mogu brzo reagirati na situaciju koje se vrlo brzo prilagođavaju natječajima i povlačenju europskog novca. Uvijek ističemo da je Kastav mjesto ugodno za život. Želimo da se naša djeca u poslijepodnevnim satima bave sportom i izvannastavnim aktivnostima a ne da moraju u učionicama biti do 8 navečer, rekao je Mostarac te se zahvalio i svima koju su sudjelovali do sada u ovom projektu. Dodao je da predstoji još puno posla, ali glavni preduvjeti su ostvareni.