Tečajevi o održivoj uporabi pesticida

Savjetodavna služba, Primorsko-goranska županija održava tečajeve za osposobljavanje za održivu uporabu pesticida koji su obavezni za sve registrirane OPG-e, koji u proizvodnji koriste predmetna sredstva.

Održiva uporaba pesticida - Obavijest o tečajevima


Prijaviti se možete putem poveznice: http://www.savjetodavna.hr/prijava-polaznika/tecaj/612/prijava/obrazac/