Sukob interesa

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16.) predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.Sukladno tome Općina Viškovo objavljuje:
 

26.11.2018. Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa
27.09.2017. Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa
05.04.2016. Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa
24.03.2016. Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa
15.01.2014. Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa
15.01.2012. Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa