Strateški razvojni program općine Viškovo za radoblje 2015. - 2020. godine

Strateški razvojni program za razdoblje 2015. -2020. godine je ključni strateško-planski dokument općine Viškovo, čija je osnovna svrha poticanje budućeg razvoja zajednice.

Strateški razvojni program