Strateški razvojni ciljevi Općine Viškovo

Strateški ciljevi Općine Viškovo su:

  • Učinkovito upravljanje i razvoj prostora općine
  • Zaštita i očuvanje okoliša
  • Održiv i konkurentan godpodarski sektor
  • Razvoj lokalne zajednice i rast standarda kvalitete života