Prostorni plan Općine Viškovo

Općinsko vijeće Općine Viškovo na svojoj sjednici 18. prosina 2007. godine, većinom od 8 od ukupno 15 vijećnika, donijelo je Prostorni plan Općine Viškovo.
Prostorni plan objavljen je u Službenom listu 21. prosinca 2007. godine, a osam dana po Objavi stupio je na snagu.