Projekt "Znanjem do posla"

Ukupna vrijednost projekta:
1.030.775,60 kuna (100% financiranje)
Razdoblje provedbe: rujan 2018.-rujan 2020.

Prijavitelj projekta: Općina Viškovo 
Partneri na projektu: Grad Bakar i Općina Skrad
Kako bi se doprinijelo povećanju zapošljivosti marginaliziranih skupina te umanjila opasnost od socijalne isključenosti prijavitelj i partneri osmislili su projekt „Znanjem do posla“ koji potiče provedbu aktivnosti kao što su uključivanje u verificirane programe obrazovanja odraslih te poboljšanje socijalnih vještina i unapređenje zapošljivosti, kao i individualizirani pristup radu s pripadnicima ciljanih skupina kroz usluge mentorstva. Projektom je predviđena provedba 13 verificiranih programa (rukovatelj crpkom za beton i mikserom, bravar, dadilja, gerontodomaćica, rad s motornom pilom, upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima i uređajima, zavarivač MIG MAG postupkom, zavarivač REL postupkom, zavarivač TIG postupkom, rukovatelj viličarom, rukovatelj autodizalicom, rukovatelj motornom kosilicom, rukovatelj bagerom) obrazovanja odraslih za 55 osoba - pripadnika marginaliziranih skupina. Osim edukacije marginaliziranih skupina predviđena je i edukacija mentora koja uključuje psihologiju podučavanja komuniciranja te motivacijske strategije.

Projektnu ciljanu skupinu čine pripadnici marginaliziranih skupina - dugotrajno nezaposleni, korisnici zajamčene minimalne naknade i stručnjaci koji rade s nezaposlenim osobama. Njih će se kroz edukacije motivirati i pružiti pomoć u povećanju zapošljivosti, približavanju tržištu rada i socijalnoj isključenosti osoba.

Opći cilj projekta je povećati mogućnost za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada stručnjaka koji rade s marginaliziranim skupinama na području općine Viškovo, Skrada i Grada Bakra“. Specifični ciljevi su jačanje stručnih znanja nezaposlenih osoba, osnaživanje te razvoj mekih i transverzalnih vještina provedbom pružanja usluga mentorstva, jačanje kapaciteta stručnjaka. Očekivani rezultat je rast zapošljavanja marginaliziranih skupina nakon provedbe projekta kroz javne radove te u privatnom sektoru.