Projekt "Ruke pomažu"

Ukupna vrijednost projekta:

2.715.572,50 kuna (100% financiranje)

Razdoblje provedbe:

siječanj 2019. – srpanj 2021.

Projektom „Ruke pomažu“ zaposleno je 6 žena/gerontodomaćica koje pružaju potporu i pomoć za 26 korisnika na području Općine Viškovo dok je na području Općine Klana zaposleno 9 žena/gerontodomaćica za 37 korisnika. 

Projektom “Ruke pomažu” želi se utjecati na povećanje zapošljivosti nezaposlenih žena budući da će temeljem ovog projekta steći novo radno iskustvo, ali i mogućnost dodatnog osposobljavanja. Očekuje se da će ovaj projekt utjecati na preranu institucionalizaciju i poboljšati kvalitetu života krajnjih korisnika – osoba u starijoj životnoj dobi te osoba u nepovoljnom položaju budući da će im se pružiti:

• pomoć u dostavi namirnica

• pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika

• pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika

• pomoć pri oblačenju i svlačenju

• briga o higijeni

• pomoć u socijalnoj integraciji

• pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…)

• pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo

• pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima

Osim Općine Klana koja se javlja u ulozi partnera, obvezni partneri su na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Rijeka i Centar za socijalnu skrb Rijeka.

Ciljanu skupinu čine nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a i to žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene izašle iz sustava skrbi (domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Dodatna vrijednost projekta je osposobljavanje uključenih žena za poslove gerontodomaćice i stjecanje isprave o završenom osposobljavanju te upis na početni tečaj informatike.