PROJEKT: IZRADA II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VIŠKOVO

OPIS PROJEKTA:

Općina Viškovo i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sklopili su dana 3. srpnja 2018. godine Ugovor o sufinanciranju za izradu II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Viškovo. Isti je potpisan temeljem provedenog Natječaja za provedbu podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« - provedba tipa operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Od izrade prostornog plana Općine Viškovo, donesenog 2007. godine, prošlo je 10 godina. U navedenom vremenskom periodu, između ostalog, nastavila se demografska ekspanzija na području Općine, veliki porast broja stanovnika, pozitivan natalitet te gospodarski razvitak.  Posljedično, navedeno je pratio i veliki stupanj izgradnje, motorizacije te se povećalo prometno opterećenje svih prometnica na području Općine. Također, došlo je do promijene zakonskih propisa kao i planova više razine. Slijedom navedenog, bilo je nužno krenuti u izradu cjelovitih izmjena i dopuna plana za što je Općinsko vijeće donijelo Odluku o izradi u 2017. godini.

FOND IZ KOJEG SE SUFINANCIRA PROJEKT:

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

FINANCIJSKA POTPORA EUROPSKE UNIJE:

Općini Viškovo odobreno je sufinanciranje 100%, od čega EU osigurava 85%, a RH 15%.