Projekt „Dječji vrtić Viškovo – područni objekt u Marčeljima

OPIS PROJEKTA:

Općina Viškovo i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisale su Ugovor o financiranju projekta „Dječji  vrtić Viškovo – područni objekt u Marčeljima (rekonstrukcija objekta)”. 
Navedeni projekt sufinancira se u sklopu tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Realizacijom projekta postojeća nedovršena zgrada bez namjene, u naravi prizemnica površine cca 100 m2, obnovit će se za potrebe područnog dječjeg vrtića s dvije vrtićke grupe, etažnosti P+1. Ukupna bruto površina vrtića iznosit će oko 300 m2 te će, sukladno Državnom pedagoškom standardu, omogućiti smještaj za 50-ak djece. Osim obnove postojeće zgrade, projektom je predviđeno i opremanje vrtića te uređenje pratećeg okoliša i dječjeg igrališta. Također, u sklopu ovog projekta dodatno će se zaposliti odgajatelji i prateće osoblje – spremač/ica, kuhar/ica i sl. Realizacijom projekta očekuje se značajan doprinos lokalnoj zajednici budući da je Općina Viškovo već niz godina u vrhu Republike Hrvatske s obzirom na stopu nataliteta te postoji značajna potreba za dodatnim smještajnim kapacitetima u vrtićima. Također, lokacija objekta u naselju Marčelji omogućava disperziranost potrebnih sadržaja iz središnjeg naselja Viškovo čime se osigurava bolji životni standard i ravnomjerniji razvoj cijelog područja Općine kao i lakša pristupačnost potrebnim sadržajima te smanjenje gužvi u centru. 

.

FOND IZ KOJEG SE SUFINANCIRA PROJEKT: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

 

FINANCIJSKA POTPORA EUROPSKE UNIJE:

Općini Viškovo odobrena su sredstva u iznosu od 3.659.040,00 kuna, od čega EU osigurava 85%, a RH 15% te isto predstavlja sufinanciranje od 53,92% ukupno prihvatljivih troškova.