Obrt za čuvanje djece Bambi

Vlasnik: Helis Filipović i Iva Mavar
Telefon: 0911683324; 0955682119
Adresa: Viškovo 125 A
E-mail: obrtbambi@gmail.com