Dječji vrtić "Maza"

Ravnateljica: Zvjezdana Balen Vuglač, prof.
Tel: 0993683185, 0915003041
Adresa: Marinići 80 B, 51216 Viškovo
e-mail: maza.vrtic@gmail.com
Web stranice: www.vrtici-maza.hr

 

MISIJA

Dječji vrtić “Maza” je Ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje koja djeluje na području Primorsko-goranske županije.

Misija Dječjeg vrtića Maza odnosi se na uvažavanje individualnih razlika, potreba, sposobnosti i interesa svakog pojedinca u poticajnom okruženju:

• kontinuirano podržavati sigurno poticajno okruženje u kojem se uvažava svako pojedino dijete i potiče cjelokupni rast i razvoj 

• poticati i uključivati sve sudionike odgojno obrazovnog procesa na trajni osobni i profesionalni razvoj

 

VIZIJA

Vizija Dječjeg vrtića Maza je kontinuirani interaktivni odnos djeteta kao središta obitelji, vrtića i društvene zajednice.