Počinju radovi na prvom od tri rotora na području Općine Viškovo

Na području Općine Viškovo počinje sanacija raskrižja Marinići ( na križanju prema Zametu i Bezjakima)  kao prvog koje će se izvesti kao kružno ili popularnije zvano rotor. Ugovorna vrijednost radova sanacije raskrižja je 1.317.000,00 kuna sa uključenim PDV-om, a radove se planira izvesti u roku 45 radnih dana.
 
Suradnjom Županijske uprave za ceste koja  je osigurala  financiranje radova i Općine Viškovo koja je osigurala prostorne  uvjete  za izvođenje radova omogućena je  realizacija ovoga značajnog projekta za stanovnike općine ali i susjednih mjesta koji svakodnevno prolaze raskrižjem.
      
„Realizacijom navedenih projekta kao i dovršetkom gradnje Državne ceste D427  planira se bitno povećati sigurnost i protočnost prometa kroz Općinu Viškovo, ali i kvaliteta života svih mještana općine“ naglasila je Općinska načelnica Sanja Udović.       
 
Prvi je to u nizu zahvata na postojećoj prometnoj mreži, a osobito na križanjima koje se planira izvesti u narednom periodu u cilju povećanja prometne sigurnosti i povećanja protočnosti prometa. Pored sanacije navedenog križanja u planu je i sanacija  križanja Marinići kod skretanja za radnu zonu i rekonstrukcija dijela ceste i raskrižja od Vožišća do Široli.