Održana 40. sjednica Općinskog vijeća Općine Viškovo

U srijedu, 29. srpnja 2020. godine, elektronskim putem održana je 40. sjednica Općinskog vijeća Općine Viškovo sa čak 30 točaka dnevnog reda.

Osim mogobrojnih izvješća koja su se sukladno zakonskoj regulativi našla na dnevnom redu, Općinskom vijeću upućene su i važne odluke.

Jedna od njih je svakako Odluka o sufinanciranju nabavke radnih bilježnica za učenike osnovnih škola. Naime, Općina Viškovo drugu godinu za redom nastavlja sa pokrivanjem troškova  za radne bilježnice, a usvojenom odlukom roditeljima djece školske dobi financijski će se olakšati nabavka potrebnog materijala za obvezne i izborne predmete.

Izmjenom  Odluke o općinskim porezima učinjene su dodatne mjere vezano uz otklanjanje posljedica epidemije virusa COVID-19 te je ukinuta obveza plaćanja poreza na potrošnju. Ugostiteljska djelatnost je jedna od najviše pogođenih ovom krizom, stoga je ovo još jedan doprinos u okviru mogućnosti kojima Općina Viškovo raspolaže, međutim suladno zakonskim odredbama primjena ove odluke počinje od 1. siječnja 2021. godine.

Jedna od važnijih odluka su svakako 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo obzirom da su tim izmjenama planirana sredstva za brojne aktivnosti, ali i nastavak velikih projekata. Važno je istaknuti da su ovim izmjenama planirana sredstva za uređenje prostora za pedijatrijsku ordinaciju, čime će se stvoriti osnovni preduvjeti za osiguravanje pedijatra na Viškovu.

Usvojenim rebalansom Proračuna predviđen je nastavak financiranja velikih započetih projekata kao što su rekonstrukcija ceste Mladenići Ronjgi, proširenje groblja, izgradnja dječjeg vrtića Marčelji, početak radova odnosno priprema terena za igralište uz novu osnovnu školu Marinići, uređenje javne površine Marinići te osiguranje sredstava za nabavu opreme buduće tržnice, kao i nastavak financiranja nabave novog vatrogasnog vozila za DVD Halubjan.

Povećanje subvencija Komunalnom društvu Autotrolej također je jedna od stavki 1. Izmjena i dopuna Proračuna. Naime, još jedna od posljedica epidemije COVID – 19 je izmjena u režimu obavljanja javnog prijevoza što je utjecalo na reducirani broj vožnji i putnika i dovelo u poteškoće KD Autotrolej, a Općina Viškovo kao jedan od suvlasnika ovim izmjenama je poduzela mjere za očuvanje sustava javnog prijevoza i radnih mjesta.

Osim toga, ovim rebalansom je dodatno pređviđen i niz manjih projekata poput uređenja javnih površina i dječjih igrališta, nabavka novih autobusnih čekaonica i dodatne komunalne opreme, a sve za  ugodniji svakodnevni život mještana.

Sjednici se odazvalo svih 17 članova Vijeća, te su usvojene sve predložene odluke.