Odluka o poništenju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini