Obavijest o radovima - hitna sanacija kvara

Obavještavaju se mještani da će u utorak 17.08.2021. godine, na nogostupu preko puta k.br. Viškovo 1 (u blizini banke IKB Umag), u jutarnjim satima započeti interventni radovi na sanaciji kvara 20 kV kabela TS „Viškovo 5“ – TS „Viškovo 2“.

Za potrebe izvođenja radova na glavnoj cesti će biti uspostavljena privremena regulacija prometa. Završetak radova očekuje se istoga dana.