Obavijest o održavanju radionice „Kako njegovati vlastito mentalno zdravlje (u vrijeme pandemije)“

U sklopu projekta „Pomoć i podrška starijim osobama kroz razvoj izvaninstitucijskih socijalnih usluga“ i usluge psihosocijalne podrške od strane psihologa Udruga umirovljenika Viškovo organizira interaktivnu radionicu i predavanje:

„Kako njegovati vlastito mentalno zdravlje (u vrijeme pandemije)“

Termin: petak, 11. ožujka 2022. u 11:00 sati 
Lokacija: prostor Udruge umirovljenika Viškovo, Viškovo 31
Voditeljica: Katarina Banov, dipl. psihologinja

Aktivnost je namijenjena osobama s navršenih 65 godina i starijima i besplatna je za sudionike. 

Za sudjelovanje i rezervaciju svog mjesta prijavite se na:

- e-mailom na umirovljenici.viskovo@gmail.com  

- Osobnim dolaskom u prostor Udruge umirovljenika Viškovo, Viškovo 31

- Pozivom na broj 051 257 622 

VIŠE O RADIONICI