Obavijest Komunalnog društva Čistoća o izvanrednim terminima pražnjenja individualnih spremnika

Iz Komunalnog društva Čistoća je stigao raspored izvanrednog pražnjenja individualnih spremnika za miješani komunalni otpad i reciklabilne vrste otpada po rutama na području općine Viškovo:

Ruta B: Biootpad – četvrtak 28.9.2023.

Ruta D: Zeleni spremnici za miješani komunalni otpad – srijeda 27.09.2023..

Ruta D: Biootpad – srijeda 27.9.2023.

Ruta E: Zeleni spremnici za miješani komunalni otpad – srijeda 27.09.2023.

Ruta E: Biootpad – četvrtak 28.9.2023.

Ruta F: Zeleni spremnici za miješani komunalni otpad – četvrtak 28.09.2023.

Ruta F: Žuti spremnici za plastičnu , metalnu i višeslojnu ambalažu – petak 29.9.2023.

Ruta F: Biootpad – srijeda 27.9.2023.

Ruta G: Zeleni spremnici za miješani komunalni otpad – četvrtak 28.09.2023.

 

Napomena: Pražnjenje individualnih spremnika za miješani komunalni otpad i reciklabilne vrste otpada vrši se prema redovnom programu.