Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Primorsko-goranske županije

Dana 10. rujna 2021. godine na internet stranici Županije (www.pgz.hr/dokumenti/natjecaji) objavljen je Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Primorsko-goranske županije.

Molimo sve zainteresirane kandidate za izbor člana i zamjenika člana da se prijave odnosno podnesu svoju prijavu na propisanom obrascu koji se nalazi na mrežnim stranicama Županije, pod „NATJEČAJI“' (www.pgz.hr/dokumenti/natjecaji).

Tekst poziva