Javna tribina - projekt sanacije jame Sovjak

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST u suradnji s OPĆINOM VIŠKOVO poziva vas na Javnu tribinu o trenutnom stanju na projektu sanacije jame Sovjak te odrađenim i planiranim aktivnostima koja će se održati 22.11.2023. u 18:00 sati te 23.11.2023. u 11:00 sati u Domu hrvatskih branitelja, Viškovo.

PROGRAM TRIBINE:

  • Uvodni dio u program prezentacije / Vladimir Kanić – Prospekt d.o.o.
  • Planirani početak radova ETAPE 2 / Slaven Soldo – Ivicom Consulting (projektant)
  • Rad mjernih postaja na lokaciji jame Sovjak te prikaz validiranih rezultata mjerenja na lokaciji Projekta / Dario Kontošić – Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
  • Prikaz rada mobilne aplikacije / Prospekt d.o.o.
  • Upoznavanje s dokumentom Plan i program obavještavanja i potencijalnog privremenog iseljavanja stanovnika ili evakuacije u slučaju prekoračenja dozvoljenih razina koncentracija onečišćujućih tvari u zraku / Igor Meixner – DLS (izvođač radova)
  • Pitanja mještana i podjela informativnih materijala