5. Privremena Odluka o rezultataima javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje tijekom 2021. godine

Na temelju točke 8. Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje tijekom 2021. godine (KLASA: 351-02/21-01/06, URBROJ: 2170-09-07/04-21-2 od 30. ožujka . godine, dalje u tekstu Javni poziv), Općinska načelnica Općine Viškovo donosi:

5. PRIVREMENU ODLUKU O REZULTATIMA JAVNOG POZIVA ZA DODJELU KOMPOSTERA ZA KUĆNO KOMPOSTIRANJE TIJEKOM 2021. GODINE