Općina Viškovo

Grb: u plavome polju zlatno/žuto »zvončarsko« zvono s
bijelim konopom, u glavi štita bijelo pero
Zastava: zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto
obrubljenim  grbom Općine Viškovo u sredini.
Dan Općine: 15. travnja
Zaštitnik: Sv. Matej (21. rujna)
   
STATUT OPĆINE VIŠKOVO.pdf