Matejna 2014.- programi održani u nedjelju, 21. rujna 2014.

U nedjelju, 21. rujna 2014. u slopu višednevne proslave Blagdana Svetog mateja, održani su slijedeći programi:

- Natjecanje u košnji za muškarce i žetvi sa srpom za žene u organizaciji Delavske katedre
- Međunarodni ženski boćarski turnir u organizaciji BK Marinići
- 33. Matinjada pul Ronjgi u organizaciji Ustanove I.M.Ronjgov
- Natjecanje u kuhanju lovačkog kotlića u organizaciji Udruž. obrtnika Viškovo-Kastav-Klana-Jelenje
- 8. Međunarodna smotra folklora u organizaciji KUD Izvor
- Natjecanje u potezanju konopau organizaciji Halubajskih zvnčara
- Koncert pjevačkih zborova u organizaciji KUD Halubjan