Viškovo - rekorder u broju poduzetnika

Na stranicama dnevnog lista Slobodna Dalmacija, 6. listopada 2016. godine objavljen je članak o gradovima i općinama s najviše poduzetnika i najvećim gospodarskim rastom.
 
Prema podacima koje je objavila Fina, najviše gubitaša ima u Splitsko-dalmatinskoj županiji, dok se Viškovo ističe kao rekorder u broju poduzetnika, ali i pozitivnoj bilanci. 

Kako bi se očuvalo poduzetništvo i poticalo njegov daljnji razvoj, komunalna naknada ostala je jedna od najnižih u Primorsko-goranskoj županiji. Svaka pravna i fizička osoba koja se registrira na području općine Viškovo u prvoj godini svog rada ne plaća porez na tvrtku, a u drugoj godini plaća tek 50 posto poreza. Osim toga, poreza na tvrtku oslobođene su i one tvrtke koje zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Također, subvencioniranjem kamata na poduzetničke kredite gospodarstvenicima se nude krediti poslovnih banaka s niskim kamatama.

Za napomenuti je kako će poduzetnicima na raspolaganju biti i čitav niz novih mjera koje će se primjenjivati od 2017. godine.

Članak