Važnost zaštite okoliša u Općini Viškovo

Regionalna televizija Kanal RI, dana 14.travnja 2017. godine emitirala je emisiju „Od mora do gorja“ s temom zaštite okoliša na području općine.
 
Općina Viškovo svakodnevno se susreće s izazovima, te ulaže znatne napore i financijska sredstva u zaštitu okoliša, te posljedično i podizanje kvalitete života u općini. Iako  je danas Viškovo  prema svim pokazateljima urbani prostor, naše područje bogato je vrijednim krajolicima, te šumskim i prirodnim područjima. Danas smo nažalost svjedoci sve učestalijeg neodgovornog ponašanja pojedinaca pa tako nije neobično da se upravo šumski putovi i vrtače koriste za odlaganje otpada i stvaranje divljih deponija koja predstavljaju prijetnju za prirodna staništa, ali i negativno utječu na sliku Viškova kao mjesta ugodnog za život.
 
Općina svake godine, sukladno obvezama proizašlim iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom, vrši sanaciju takvih mjesta. U ovoj godini, do sada je sanirano ukupno 6 lokacija među kojima je najgora situacija bila u Bezjakima gdje je uklonjeno čak 120 m3 otpada. Na preostalim lokacijama u Općini uklonjeno je još 70 m3 otpada.

Novo reciklažno dvorište koje je izgrađeno u sklopu radne zone u Marinićima, na pristupačnoj, tranzitnoj lokaciji jedno je od prvih u Primorsko-goranskoj županiji, a izgradnju ovog kapitalnog projekta vrijednog oko 1.500.000,00 kn sufinancirao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.  Mještani će u isto moći odložiti sirovine iz otpada poput metala, plastike, stakla, papira i kartona, odjeće i tekstila, elektronički i glomazni otpad, namještaj te iskorištene  akumulatore, baterije, otpadna ulja,  otapala,  boje i lakove, a koji će se po zaprimanju u dvorištu  predati ovlaštenim sakupljačima  koji će prikupljeno  zbrinuti na siguran i ekološki prihvatljiv način.
 
U konačnici, samo zajedničkim naporima i suradnjom možemo napraviti više za zaštitu okoliša i prirodnih bogatstava. 

Cijelu emisiju možete pogledati ovdje