Odluka o radnom vremenu i uredovnim danima Općinske uprave Općine Viškovo

Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Primorsko-goranske županije“  broj: 25/09, 6/13, 15/13., 33/13., 14/14. i “Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/14.) i članka 17. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela („Službene novine Primorsko-goranske županije broj: 11/14., i „Službene novine Općine Viškovo broj: 2/14., 1/16., 4/16.), Općinska načelnica dana 5. svibnja 2016. godine donijela je 
 

 Odluku o radnom vremenu i uredovnim danima općinske uprave Općine Viškovo