Obavijest o radovima u ulici Straža

Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka obavještava mještane da su 8.11.2023. godine započeli radovi u ulici Straža, od kućnog broja 52 do kućnog broja 65, u sklopu proširenja sustava distribucije, prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za područje aglomeracije Rijeka, sustav javne odvodnje „Grad“ – proširenje Viškovo. Predviđeni rok izvođenja radova je do kraja prosinca 2023. godine uzevši u obzir moguće vremenske neprilike. Na grafičkom prilogu označeno je područje obuhvata radova.

GRAFIČKI PRIKAZ