UDRUGA "MARČEJI"

                             

Ovlaštena osoba:  Sandy Marčelja
Adresa: Marčelji 89, Viškovo
Kontakt: 091/1545111
E-mail: udruga.marceji2012@gmail.com