LIMENA GLAZBA "MARINIĆI"

Ovlaštena osoba: Kristijan Seifert
Adresa:  Marinići 9
Kontakt: 0917393163
e-mail: lg.marinici@gmail.com
Web adresa: www.lgmarinici.hr

 

Limena glazba "Marinići" pod današnjim imenom djeluje od 1993. godine. Rad i opstanak udruge zacijelo ne bi bio moguć bez potpore Općine Viškovo, a djelatnost je organizirana putem orkestra i internog glazbenog tečeja. Aktivnih glazbenika ima oko 45, sa prosjekom starosti od 24 godine. "Marinićeva muzika" često gostuje, kako u zemlji, tako i u inozemstvu (Italiji, Austriji, Češkoj, Sloveniji...). za vrijeme turističke sezone nastupa po priobalnim i otočnim mjestima, od Istre i Kvarnera, do Dalmacije.
Limena glazba "Marinići" danas je moderan puhački orkestar na čijem se repertoaru nalaze popularna djela klasične literature, evergreeni, filmska glazba, moderne rapsodije, latino ritmovi i američki standardi, domaći i svjetski hitovi, tipični marševi...široki spektar različitih stilova za razne potrebe i prigode. Orkestar se usavršava na probama sa svojim mladim, temperamentnim dirigentom. U dogovoru s njim odabire se i repertoar za razne koncerte i nastupe, a članovi orkestra dužni su prisustvovati probama dva puta tjedno, sve u cilju postizanja skladnosti i ljepote muziciranja.