TAEKWONDO KLUB "VIŠKOVO"

Ovlaštena osoba: Rajka Šegota
Adresa: Marčelji, Ilovca 9A
Mob: 091/5045000
e-mail: tkdviskovo@gmail.com