ŠAHOVSKI KLUB VIŠKOVO

Ovlaštena osoba: Marijan Mažuran
Adresa: Lučići 39a, 51216 Viškovo
Kontakt: 051/547013; 091/6503324
e-mail: marijan.mazuran@ri.t-com.hr
   

Klub je osnovan u srpnju 2006.g.  sa ciljem okupljanja mještana,poglavito mladih, radi bavljenja šahom, poticanja i promicanja šaha i šahovskog stvaralaštva, organiziranja šahovskih natjecanja i drugih šahovskih priredbi. Klub ima 14 registriranih članova pri HŠS-u. Za rad koristimo prostoriju u O.Š.“Sv.Matej“.