KOŠARKAŠKI KLUB "SVETI MATEJ"

Ovlaštena osoba: Ivan Matek
Adresa: Vozišće 3
E-mail: ivanik26@yahoo.com
Telefon: 091 621 8438