ATLETSKI KLUB VIŠKOVO

Ovlaštena osoba: Ivan Pribanić
Adresa: Donji Sroki 8
Kontakt: 098/591469
e-mail: ivanpribo@yahoo.com