Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Viškovo (3)

Odbor za izbor i imenovanja, temeljem članka 11. Odluke o javnim priznanjima Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 20/11.) na sjednici održanoj  dana 22. siječnja 2018. godine raspisuje:
 
Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Viškovo 

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Općine Viškovo dostavljaju se zaključno do 22. veljače 2018. godine poštom na adresu: Općina Viškovo, 51216 Viškovo, Vozišće 3, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Viškovo – NE OTVARATI“ ili osobno putem pisarnice Općine Viškovo, Viškovo, Vozišće 3.