Javna rasprava o prijedlogu Lokalne akcijske grupe TERRA LIBURNIA

U razdoblju do 2. listopada 2013. godine provodi se javna rasprava vezana uz Lokalnu razvojnu strategiju Terra Liburna 2013.-2015. te ukoliko imate prijedloge ili primjedbe vezane uz izrađeni prijedlog strategije, molimo vas da ih zaključno s 2. listopadom 2013. godine uputite LAG-u Terra Liburna na sljedeći mail: lag.terraliburna@gmail.com ...

 

Više: Lokalna razvojna strategija Lokalne akcijske grupe Terra Liburnia - prijedlog

LAG Terra Liburna pokriva područje Grada Opatije, Grada Kastva, Općine Matulji, Općine Klana, Općine Viškovo, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga te je za to područje izrađen prijedlog Lokalne razvojne strategije LAG-a Terra Liburna 2013.-2015. koji će biti usvojen na sljedećoj skupštini LAG-a.

Jedna od značajnih zadaća LAG-a je izrada LRS-a, u partnerstvu svih dionika iz javnog, civilnog i privatnog sektora utvrdile su se gospodarske, društvene, socijalne, infrastrukturne, kulturne i druge potrebe budućeg pravca ruralnog razvoja područja te zacrtala vizija kako bi se pratila provedba mjerljivim pokazateljima.

Jednako tako, ova je razvojna strategije pratila smjernice ruralnog razvoja EU za buduće razdoblje koje treba slijediti, a naročito sada kada je Hrvatska punopravna njena članica.

U cilju što boljeg funkcioniranja LAG-a, stvoreno je partnerstvo raznih dionika iz civilnog, javnog i privatnog sektora s njenog područja i izvan njega koji su kroz participacijski proces sudjelovali u izradi LRS-a vodeći se načelima LEADER pristupa.

Sadržajni dio ovog LRS odnosi se na analizu postojećeg stanja područja LAG-a, isticanje problemskih područja te temeljem toga razrade elemenata SWOT analize kako bi se definirala buduća vizija sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama za djelovanje te praćenje istih u cilju ostvarivanja mogućih financijskih izvora za razvojne projekte bitne za razvoj ovog ruralnog područja.