Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Općine Viškovo za razdoblje 2021. - 2025. godine

Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, Provedbeni program jedinice lokalne samouprave donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat.

Provedbeni program za novo mandatno razdoblje bit će temelj planiranja lokalnih razvojnih politika i projekata, kao i sredstvo kvalitetne komunikacije ciljeva općinske uprave s građanima, poduzetnicima, ulagačima i posjetiteljima te definirati viziju razvoja Općine, kao i strateške razvojne ciljeve te ključne inicijative i razvojne mjere Općine u tom periodu.

Provođenje postupka izrade obavljati će Radno tijelo imenovano od strane načelnice, dok se za administrativne poslove zadužuje Jedinstveni upravni odjel.

 

Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Općine Viškovo za razdoblje od 2021. do 2025. godine

Odluka o imenovanju radne skupine za pripremu i provođenje postupka izrade Provedbenog programa Općine Viškovo za razdoblje od 2